• صفحه اصلی
  • دوره های اموزشی آموزش شیمی
  • جزئیات دوره آموزشی

جزئیات دوره

دوره آموزش شیمی

آموزش شیمی

  • دسته بندی شیمی
  • دانشجویان ثبت نامی 0 2+
برای ثبت نام در دوره آموزشی ابتدا وارد پنل کاربری خود شوید یا در صورت نداشتن پنل کاربری ثبت نام کنید .
ورود ثبت نام

ساعتی 12 $
image

شرح

آموزش شیمی

نظر دانشجویان